Forum100% arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der matcher deres evner og forventninger til gavn for den enkelte og samfundet.

Navnet "Forum100%" signalerer, at vi naturligvis må sigte efter at komme op på 100% unge, der får uddannelse - 95% er ikke nok.

Aktuelle projekter

Kursus: LEDELSE I PRAKSIS

Kursus for ledere på ungdomsuddannelser - bliv en bedre leder og udvid dit netværk. Læs mere om kurset her.

PROJEKT PAS: Forebyggelse af hashrygning på ungdomsuddannelserne

Det primære formål med Projekt PAS har været at udvikle et undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Se undervisningsforløbet og deltag i workshop om PAS.

PROJEKT KARAKTERGIVNING

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Et forskningsprojekt om karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne. Læs om afslutningskonferencen her.

 

Fokus

Afslutningskonference om karaktergivning

 

Tirsdag d. 13. marts 2018 afholdt Forum100% sammen med CeFU afslutningskonference om forskningsprojektet om karakterer, bedømmelser og elevstrategier på ungdomsuddannelserne.