Forum100% arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der matcher deres evner og forventninger til gavn for den enkelte og samfundet.

Navnet "Forum100%" signalerer, at vi naturligvis må sigte efter at komme op på 100 % unge, der får uddannelse - 95 % er ikke nok.

Aktuelle projekter

Kursus: LEDELSE I PRAKSIS

Kursus for ledere på uddannelsesinstitutioner - bliv en bedre leder og udvid dit netværk. Kurset arrangeres i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne. Kontakt Jørgen Lørvig Jensen for mere information om kommende kurser jlj@forum100.dk eller på tlf: 40 36 99 53

PROJEKT PAS: Forebyggelse af hashrygning på ungdomsuddannelserne

Siden oktober 2015 har vi arbejdet med et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Det primære formål med projektet har været at udvikle et undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Undervisningsmaterialet kan ses på projektpas.dk og Forum100% tilbyder workshop i brugen af materialet.

Den 15. november 2017 afholdes der en afsluttende konference. Læs mere her

Link til værdispil.

PROJEKT KARAKTERGIVNING

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Et forskningsprojekt om karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne. Læs mere her.

 

Fokus

Forum100%

 

Forum100% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne.