Aktiviteter

Her vil du finde igangværende projekter i Forum100% samt tilbud om kurser, seminarer mv.

temadage.
Resultater fra foreningens afsluttede projekter finder du under fanen Materialer/artiklHer vil du finde igangværende projekter i Forum100% samt tilbud om kurser, seminarer og temadage.

Resultater fra foreningens afsluttede projekter finder du under fanen Rapporter/artikler.