Kursus: Ledelse i praksis

TILBUD OM LEDERUDVIKLING "LEDELSE I PRAKSIS"

Foreningen gennemfører løbende i samarbejde med Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske
Gymnasier et fælles kursusforløb for ledere.
Kursusfolder til hold 18 med opstart efteråret 2015 kan hentes her

Foreningen gennemfører løbende i samarbejde med Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske Gymnasier et fælles kursusforløb for ledere.

God ledelse er ikke en entydig størrelse. En leder på en uddannelsesinstitution skal hele tiden have flere forskellige kompetencer i spil - tilpasset situationen. Den gode leder er konstant i bevægelse. Lederen skal løbende udfordre sit lederskab.

Kurset "Ledelse i praksis" giver nuværende ledere et solidt indblik i de arbejdsopgaver og udfordringer, lederstillingen indebærer, samt mulighed for at tilegne sig de fornødne kompetencer til at bestride en le-derstilling. Endvidere giver forløbet et godt fundament for, at deltagerne senere kan påbegynde en kompetencegivende videreuddannelse inden for ledelse.

Læs mere i kursusfolderen til hold 20 med opstart marts 2017.

Tilmelding

Vi er i gang med at lave programmet for hold 21 med forventet opstart i efteråret 2017. Kontakt os for at få besked, når der er nyt omkring hold 21.