Kursus: Ledelse i praksis

TILBUD OM LEDERUDVIKLING "LEDELSE I PRAKSIS"

Foreningen gennemfører løbende i samarbejde med Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske
Gymnasier et fælles kursusforløb for ledere.
Kursusfolder til hold 18 med opstart efteråret 2015 kan hentes her

Kurset, Ledelse i Praksis, er for ledere med pædagogisk ansvar - både erfarne og nye ledere - fra alle former for ungdomsuddannelser. Det rummer både fælles elementer med relevans for hele uddannelsessektoren og mere specifikke emner, der retter sig mod den enkelte skoleforms særlige problemstillinger.

Kurset giver deltagerne en bred og grundlæggende introduktion til de mange facetter som ledelsesarbejdet indeholder. Kurset forløber over halvandet år fordelt på 6 seminarer af 2 dage. På seminarerne præsenteres en sammenhængende teoretisk tilgang til emnerne, og der arbejdes med egen praksis i lyset af de teoretiske perspektiver og gennem sparring ved undervisere og de andre deltagere.

Læs mere i kursusbeskrivelsen.

Tilmelding

Tilmeld dig via denne tilmeldingsblanket.

Gem blanketten på din computer og mail den til cb@forum100.dk

Tilmeldingsfristen er 12. januar 2018.

Kontakt Cathrine Jane Thomas på cjt@forum100.dk for mere information.