Kursus: Ledelse i praksis
Foreningen gennemfører løbende i samarbejde med Danske Erhvervsskoler - Lederne og Danske
Gymnasier et fælles kursusforløb for ledere.
Kursusfolder til hold 18 med opstart efteråret 2015 kan hentes her

Kurset Ledelse i Praksis er for ledere med pædagogisk ansvar - både erfarne og nye ledere - fra alle former for ungdomsuddannelser. Alle underviserne er erfarne ledere på forskellige ungdomsuddannelser. Det gør undervisningen relevant, kvalificeret og praksisnær.

Kurset giver deltagerne en bred og grundlæggende introduktion til de mange facetter som ledelsesarbejdet indeholder. Kurset forløber over halvandet år fordelt på 6 seminarer af 2 dage med god tid til networking og samtaler "om de virkelige dilemmaer".

På seminarerne præsenteres en sammenhængende teoretisk tilgang til emnerne, og der arbejdes med egen praksis i lyset af de teoretiske perspektiver og gennem sparring med undervisere og de andre deltagere.

Næste hold starter d. 5. september 2019. Der optages 25 deltagere pr. hold.

Læs mere i kursusbeskrivelsen for hold 3.

Tilmelding

Tilmeld dig via denne tilmeldingsblanket.

Gem blanketten på din computer og mail den til cb@forum100.dk

Tilmeldingsfristen er 15. august 2019.

Kontakt Cathrine Jane Thomas på cjt@forum100.dk for mere information.

Video med undervisere og kursister


Mød to af underviserne fra kurset i denne video. Det er Jacob Friis Kjærgaard, Uddannelseschef - HF & VUC København Syd og Gunna Funder Hansen, Forstander - HF & VUC FYN Odense.

Mød to kursister fra hold 1 i denne video.