Program for pædagogisk temadag om forbrug af hash

Til alle, der arbejder med unge og ungdomsuddannelser, tilbyder Forum100% af facilitere en temadag eller et oplæg tilpasset udfordringerne de enkelte steder omkring Hash som pædagogisk problem.

Læs nærmere i vores indbydelse og program:

Rejsehold indbydelse.

Rejsehold program.

Såfremt du/din institution - eventuelt i samarbejde andre - ønsker at afvikle et sådant arrangement, bedes I henvende jer til leder af Forum100% Jørgen Lørvig Jensen på:

Mobil: 40 36 99 53

E-mail: jlj@forum100.dk