Projekt karaktergivning

Projektet undersøger karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne:

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles?

Projektbeskrivelse for projektet Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne.

Projektet er toårigt og afsluttes med konference og udgivelse af kortfattet debatskabende bog januar 2018.

Tilmelding til projektet. Se her.