Workshop: Håndtering af problematisk hashforbrug i ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne er en afgørende spiller, når vi skal forebygge misbrug af rusmidler; særligt hashmisbrug.

Unge i risiko for at udvikle et misbrug påbegynder ofte et problematisk forbrug, mens de er tilknyttet en uddannelse. Erfaringerne viser, at uddannede studievejledere og kontaktlærere kan motivere de unge til forandring feks. i form af kommunal misbrugsbehandling. Medarbejderne i ungdomsuddannelserne kan derved være med til at forebygge, at et problematisk forbrug udvikler sig til misbrug og afhængighed.

Derfor tilbyder Forum 100% workshop i håndtering af problematisk hashforbrug for medarbejdere i ungdomsuddannelses-regi.

På workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for konkrete og anvendelige metoder til:

  • at opdage problematisk forbrug
  • at øge de unges motivation for forandring
  • at undgå modstand
  • at give relevant information på den mest hensigtsmæssige måde

På kurset vil deltagerne lære konkrete redskaber, der kan anvendes
umiddelbart efter i samtalerne med de unge. Redskaberne bygger på
principperne fra Motivational Interviewing (MI)*, på dansk kaldet
den motiverende samtale.

Hent folderen og læs mere om workshoppen her.

Tid og sted

Workshoppen foregår på

Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, lokale 2, 5000 Odense C

Onsdag den 9. maj 2018

Kl. 09.00 - 15.00

Der er også mulighed for at afholde en workshop på jeres uddannelsessted efter aftale med Forum 100 %

Underviser

Søren Holm
Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab

Tilmelding

Christina Bremholm

cb@forum100.dk

Pris for deltagelse

1970 kr. pr. person
Incl. moms og frokost