Generalforsamling

Tirsdag, den 25. september 2018 kl. 12.00 i København

 

12.00-13.00 Indskrivning og frokost

13.00-14.00 Oplæg:
Mie Dalskov Pihl, cand. scient. pol og chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om "Behovet for kvalificeret arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked, temperaturen på uddannelsesniveauet i forhold ungdomsuddannelserne, afslutningen på folkeskolen og gevinster af uddannelse."

14.00-15.00 Generalforsamling

15.00-16.00 Konstituerende bestyrelsesmøde

Program for generalforsamlingen

Kl. 14.00-15.00    Generalforsamling med følgende foreløbige dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
3.    Bestyrelsens forelæggelse af regnskab for 2017 og
budget for 2019 til godkendelse
4.    Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bilag: Kandidatliste
6.    Eventuelt

Kl. 15.00-16.00    Konstituerende bestyrelsesmøde

Sted
Syddansk Erhvervsskole, Auditoriet, Petersmindevej 1F, 5000 Odense

Sted

GL, Vesterbrogade 16, København V

Tidsfrister

Vi gør opmærksom på, at fristen for indsendelse af forslag til dagsordenens pkt. 4 samt kandidat-emner til dagsordenens pkt. 5 er tirsdag, den 14. august kl.10.00

Pris

Deltagelse i generalforsamlingen er uden beregning.

Tilmelding

Bindende tilmelding på tilsendte tilmeldingsblanket (download her), som sendes senest 11. september 2018 til
jlj@forum100.dk