Konference om Karaktergivning

Forum100%, CeFU og Simonsen&Illeris inviterer til afslutningskonference om karakterer, bedømmelser og elevstrategier på ungdomsuddannelserne tirsdag den 13. marts 2018 i Odense.

Måler vi det, der læres eller lærer vi det, der kan måles?

13 skoler har deltaget i et 2-årigt forskningsprojekt om karaktergivning. På afslutningskonferencen præsenterer professor Noemi Katznelson og ph.d. Arnt Louw resultaterne fra projektet. To af de deltagende skoler vil komme med eksempler og erfaringer fra deres arbejde med bedømmelsesformer. Dagen afsluttes med anbefalinger og kvalificering af resultaterne.

Karakterer og bedømmelse har altid været et af de centrale omdrejningspunkter i og for ungdomsuddannelserne. Karaktererne udgør både et mål for elevernes faglige niveau gennem deres uddannelse og fungerer som sorteringsnøgle for at komme ind på forskellige uddannelses- og erhvervsretninger. Samtidig fungerer karaktererne som redskab til at understøtte elevernes progression og læring.

Aktuelt er der dog en stigende opmærksomhed omkring det ensidige fokus på karakterer som eneste pejlemærke for elevers læring og kompetenceudvikling. Samtidig udtrykker både forskere og dagspressen bekymringer omkring, hvad præstationskulturen betyder for de unges uddannelsesstrategier og trivsel.

På baggrund af det netop afsluttede forskningsprojekt om karakterer, bedømmelse og elevstrategier på ungdomsuddannelserne (med hovedvægt på STX), fremlægger vi centrale resultater og anbefalinger i forhold til spørgsmål som:

  • Hvordan er sammenhængene mellem karakterer, præstationskultur og læring?
  • Hvilke strategier anvender elever og lærere i den daglige undervisning i forhold til karakterer, præstation og læring?
  • Hvad betyder forskelige bedømmelsesformer og karakterer for læringsmiljøet på ungdomsuddannelserne?
  • Hvilke veje frem giver resultaterne anledning til at overveje?

Afslutningskonferencen giver også mulighed for networking og videndeling om karakterer, bedømmelsesformer og de unges læring på ungdomsuddannelserne med de skoler, der har deltaget i undersøgelsen og forskerne fra CeFU.

Tid og sted

Auditoriet på Syddansk Erhvervsskole

Petersmindevej 1F, 5000 Odense

Tirsdag den 13. marts 2018, 9:30-14:15

Pris

De deltagende skoler i projektet: gratis

Ikke medlemmer: kr. 1150,- ekskl. moms og inkl. frokost

Medlemmer: kr. 600,- ekskl. moms og inkl. frokost.

Tilmelding

Princippet om "først til mølle" gælder her.

Tilmeld dig senest d. 5. marts 2018 på dette link.

 

Vil du høre mere om konferencen, så kontakt:

Jørgen Lørvig Jensen

jlj@forum100.dk