Konference om Projekt PAS

Siden oktober 2015 har vi arbejdet med et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen:  Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Det primære formål med projektet har været at udvikle et undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Undervisningsmaterialet kan ses her på dette link: http://projektpas.dk/

Afsluttende konference 15. november 2017

Den 15. november 2017 afholder vi den afsluttende konference i projektet, og vi vil meget gerne invitere alle relevante medarbejdere fra erhvervs- og produktionsskolerne i DK. Relevante medarbejdere er de lærere, de interesserer sig for rusmiddelforebyggelse blandt eleverne og kunne forestille sig at undervise i dette emne. Ledelsesrepræsentanter er naturligvis også meget velkomne.

Det er gratis at deltage

Konferencen bliver afholdt på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Download programmet her

 

Tilmelding (og spørgsmål): Søren Holm sholm@forum100.dk, tlf.: 6169 4986.

Pladserne på konferencen bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld jer gerne samtidigt, hvis I er flere, der vil afsted sammen.