Konference om Unge og Sårbarhed

Forum100% inviterer til konference om Unge og Sårbarhed i ungdomsuddannelserne d. 28. november 2018 i auditoriet på Next Sukkertoppen i Valby.

Unge står over for mange muligheder, krav og forventninger i forbindelse med deres valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det kræver både faglige, personlige og sociale kompetencer at imødekomme og honorere.

Udsatte unge kan have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, specielt unge med psykisk sårbarhed kan have svært ved at få fodfæste inden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet på længere sigt. For at afhjælpe dette, gør mange ungdomsuddannelser sig umage for at støtte de unge i at gennemføre studiet og implementerer flere forskellige tværgående, underbyggende indsatser.  

Hvad kendetegner disse unge, som er i risiko for at falde ud af ungdomsuddannelsen, hvilke udfordringer er der, og hvilke indsatser kan have god effekt?

Konferencens omdrejningspunkt er unge og sårbarhed i relation til ungdomsuddannelserne. Vores oplægsholdere vil komme med forskellige perspektiver på, hvordan unges sårbarhed kommer til udtryk, samt hvilke indsatser, der kan understøtte unge med sårbarhed i at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Oplæggene til konferencen vil have både et forsknings- og evalueringsmæssigt perspektiv, samt eksempler på tværgående indsatser fra praksis.

Herudover vil det være muligt at indgå i et nydannet netværk i Forum 100% om temaet: Unge og sårbarhed i relation til ungdomsuddannelserne.

Til at folde temaet ud, har vi inviteret følgende oplægsholdere:

  • Per Schultz Jørgensen, cand. psyk. og dr. phil.
  • Camilla Hutters, cand. scient. soc. og områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • Susan Mose, Rektor på Sct. Knuds Gymnasium
  • Gert Jessen: cand. phil. og direktør GJ Consult
  • Josefine Calundan, cand. psyk. Angstforeningen
  • Kristian Thor Jacobsen, Analysechef ved Den Sociale Kapitalfond

Program

Program og invitation kan hentes her.

Tid

Onsdag den 28. november 2018 9.30 - 15.30

Sted

Next Sukkertoppen
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby
Lokale: Auditoriet

Pris

Medlemmer kr. 1750,- incl. moms og incl. frokost

Ikke-medlemmer kr. 2870,- incl. moms og incl. frokost.

Tilmelding

Tilmeld dig senest d. 13. november 2018 på dette link.

 

Vil du høre mere om konferencen, så kontakt:

Jørgen Lørvig Jensen

jlj@forum100.dk