Mødedatoer 2019

Mødeplan for 2019 for Forum100%

 

Bestyrelsesmøder

Torsdag den 7. februar kl. 12.30 hos Søren Myrup, UU-Roskilde/Lejre
Astervej 15, Roskilde

 

Tirsdag den 26. marts kl. 12.30 hos Gitte Grønnemose Butler, GL
Vesterbrogade 16, København

 • Årsrapport i udkast
 • Forretningsorden
 • Budget/forcast

 

Torsdag den 23. maj kl. 12.30 Dorthe Jensen Lundqvist, VUC Roskilde
Læderstræde 4, Roskilde

 • Årsrapport til underskrift af bestyrelsen
 • Budget/forcast

 

Onsdag den 25. september kl. 13.00 på Odin Havnepark
Lumbyvej 19, 5000 Odense.

 • Konstituerende bestyrelsesmøde

 

Torsdag den 5. december kl. 12.30 hos Ulla på Trekroner

 • Budget/forcast
 • Mødeplan for 2020

Hent referater fra bestyrelsesmøderne her.

Generalforsamling

Onsdag den 25. september kl. 10.00 på Odin Havnepark i Odense

 • Vedtægtsændringer (pga. nyt hjemsted)
 • Årsrapport for 2018
 • Budget for 2020
 • Valg til bestyrelsen
 • Beretning
 • + oplægsholder før generalforsamlingen!