Om Forum100%

Forum100%

Forum100% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne.

Idegrundlag for Forum100%

Udgangspunkt for foreningen er, at det er et meget stort og alvorligt problem for samfundet
og for den enkelte, at så mange af de unge ikke får uddannelse eller bliver marginaliserede
på anden vis. Som vi ser det, bunder dette og en række andre betydelige
problemer for vores uddannelsessystem i, at den overordnede styring gennem en årrække
er sket ud fra en optimeringstilgang om flest mulige igennem uddannelsessystemet
på kortest mulig tid. I stedet bør kvaliteten, det faglige og det pædagogiske indhold
i uddannelserne komme i første række.

Formål for Forum100%

Navnet "Forum100%" signalerer, at vi naturligvis må sigte efter at komme op på
100 % unge, der får uddannelse! 95% er ikke nok. Ingen unge skal i princippet og på
forhånd efterlades uden en uddannelse, men det er muligt, at nogle unge skal tage uddannelse
i andre rytmer, rammer og rækkefølger end det store flertal. 100 % betyder
også, at alle unge, der ønsker ungdomsuddannelse, er en del af et samlet forskningsfelt
for foreningen.
En bedre dokumentation af indholdet i ungdomsuddannelserne skal danne et bedre
beslutningsgrundlag for etablering af nye uddannelser eller udvikling af de eksisterende.
Forum100% arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der matcher deres
evner og forventninger til gavn for den enkelte og for samfundet.

Aktører i Forum100%

I Forum100% deltager forskellige aktører inden for ungdomsuddannelserne samt
forskere med viden om læring, unge og uddannelse. Foreningen vil sætte forskning
og debat i gang på tværs af de enkelte uddannelsesområder. Ungdomsuddannelserne
har behov for faglig og pædagogisk uafhængig og kvalificeret dokumentation i den offentlige
debat.
Foreningens idegrundlag bygger på, at der er brug for et tæt samarbejde og udveksling
af viden mellem forskningen, de forskellige typer af uddannelsesinstitutioner og
erhvervslivet. Det er formuleret som en fælles vision for det nye forum, at deltagerne
ser bort fra egne institutions- og organisationsinteresser. Visionen er, at der tales om
pædagogisk og fagligt indhold i uddannelserne på tværs ud fra en balance mellem samfundets
behov og de unges interesser og forståelsesformer.

Aktiviteter i Forum100%

Forum100% ønsker at skabe debat og bedre uddannelser for de unge og samfundet
via formidling af viden og praktisk erfaring, også i forhold til aktuelle offentlige debatter.
Der vil blive arrangeret seminarer og konferencer, igangsat forsknings- og udviklingsprojekter
og udgivet bøger og antologier.

Medlemskab af Forum100%

Ved medlemskab af Forum100% får man mulighed for deltagelse i forskings- og udviklingsprojekter, konferencer og seminarer til en lavere pris end ikke-medlemmer. Kontingent er pr. 1. Januar 2013 fastsat efter skolestørrelse eller organisationsstørelse. Kontingentet betales for 1 år af gangen. Organisationer melder sig ind selvstændigt og ikke på vegne af andre organisationer/intstitutioner. Den enkelte institution kan være medlem ved betaling af et kontingent for flere personer fra instittutionen.