Bestyrelse

Formand

Ulla Højmark Jensen

Docent og ph.d. på Professionshøjskolen Absalon. Tlf: 72 48 15 63
ulhj@pha.dk

Næstformand

Dorthe Jensen Lundqvist

Rektor, VUC Roskilde. Tlf: 20 75 56 77
rlu@vucroskilde.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Camilla Hutters

Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut. Tlf: 61 70 69 70
chu@eva.dk

Ejnar Bo Pedersen

Sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen. Tlf: 21 78 05 49
epb@usf.dk

Finn Arvid Olsson

Politisk økonomisk stabschef, Køge Handelsskole. Tlf: 24 86 99 15
fao@khs.dk

Gitte Grønnemose Butler

Uddannelseschef, Gymnasieskolernes Lærerforening. Tlf: 24 43 72 92
ggb@gl.org

Henrik Nevers

Rektor, Roskilde Gymnasium. Tlf: 29 25 40 10
rghn@roskilde-gym.dk

Karin Bøhrk

Vicerektor, Borupgaard Gymnasium. Tlf: 51 40 42 75
kbk@boag.nu

Kim Brynaa

Leder, Københavns Kommunes Ungdomsskole. Tlf: 33 36 44 90
kibryn@buf.kk.dk

Knud Illeris

Professor, Simonsen og Illeris. Tlf: 20 67 12 77
kil@dpu.dk

Per Skovgaard Andersen

Bestyrelsesformand, VUC Bestyrelsesforening. Tlf: 40 25 02 18
psa@ef.dk

Thomas Stilling

Vicerektor, Roskilde Katedralskole. Tlf: 61 26 03 75
rktus@rks-gym.dk

Troels Brandt

Forstander, Ringsted Produktionsskole. Tlf: , 20 90 51 03
troels@rphs.dk