Bestyrelse

Formand

Ulla Højmark Jensen

Docent og ph.d. på Professionshøjskolen Absalon. Tlf: 72 48 15 63
ulhj@pha.dk

Næstformand

Keld Skovsgård

Vicedirektør, Tech College Aalborg. Tlf: 25 26 61 61
ksk@tcaa.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Dorthe Jensen Lundqvist

Rektor, VUC Roskilde. Tlf: 20 75 56 77
rlu@vucroskilde.dk

Ejnar Bo Pedersen

Sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen. Tlf: 21 78 05 49
epb@usf.dk

Finn Arvid Olsson

Politisk økonomisk stabschef, Køge Handelsskole. Tlf: 24 86 99 15
fao@khs.dk

Gitte Grønnemose Butler

Uddannelseschef, Gymnasieskolernes Lærerforening. Tlf: 24 43 72 92
ggb@gl.org

Helle Hansen

Pædagogisk Leder, Elsesminde Produktionsskole. Tlf: 24 49 22 26
hh@elsesminde.dk

Henrik Nevers

Rektor, Roskilde Gymnasium. Tlf: 29 25 40 10
rghn@roskilde-gym.dk

Karin Bøhrk

Vicerektor, Borupgaard Gymnasium. Tlf: 51 40 42 75
kbk@boag.nu

Kim Brynaa

Leder, Københavns Kommunes Ungdomsskole. Tlf: 33 36 44 90
kibryn@buf.kk.dk

Mette Slottved

Seniorprojektleder, VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Tlf: 22 70 33 46
mesl@vive.dk

Søren Myrup

UU-centerchef, UU-center Roskilde/Lejre. Tlf: 30 84 17 66
soerenmy@roskilde.dk

Troels Brandt

Forstander, Ringsted Produktionsskole. Tlf: , 20 90 51 03
troels@rphs.dk

Ulla Winther Koch

Bestyrelsesformand, VUC Bestyrelsesforeningen. Tlf: 29 74 10 51
ullawintherkoch@gmail.com