Bestyrelse

Formand

Peter Schantz

Centerchef, Ungdommens Uddannelsesvejledning. Tlf: 2015 8931
cd7s@buf.kk.dk

Næstformand

Dorthe Jensen Lundqvist

Rektor, VUC Roskilde. Tlf: 20 75 56 77
rlu@vucroskilde.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Anne-Birgitte Rasmussen

Rektor, Københavns åbne Gymnasium. Tlf: 30 22 95 73
ar@adm.kg.dk

Birger Hørning

Kursusleder, Ledelse i praxis. Tlf: 40 28 71 00
bh@hansenberg.dk

Birgitte Simonsen

Professor, Simonsen og Illeris. Tlf: 20 67 12 77
simil@simil.dk

Claus Niller Nielsen

Rektor, Roskilde Kadedralskole. Tlf: 21 41 55 34
rknl@rks-gym.dk

Ejnar Bo Pedersen

Sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen. Tlf: 21 78 05 49
epb@usf.dk

Else Erikstrup

Bestyrelsesformand, Roskilde Gymnasium. Tlf: 20 29 65 80
elseerikstrup@gmail.com

Gitte Grønnemose Butler

Uddannelseschef, Gymnasieskolernes Lærerforening. Tlf: 24 43 72 92
ggb@gl.org

Henrik Nevers

Rektor, Roskilde Gymnasium. Tlf: 29 25 40 10
rghn@roskilde-gym.dk

Keld Skovsgård

Vicedirektør, Tech College Aalborg. Tlf: 25 26 61 61
ksk@tcaa.dk

Knud Illeris

Professor, Simonsen og Illeris. Tlf: 20 67 12 77
kil@dpu.dk

Per Skovgaard Andersen

Bestyrelsesformand, VUC Bestyrelsesforening. Tlf: 40 25 02 18
psa@ef.dk

Thomas Jørgensen

Rektor, Borupgaard Gymnasium. Tlf: 24 79 38 78
tj@boag.nu

Troels Brandt

Forstander, Ringsted Produktionsskole. Tlf: , 20 90 51 03
troels@rphs.dk