Medlemskab

Se listen over medlemmer af Forum100% her.

Ønsker I medlemskab af Forum100%?

Hent indmeldelsesblanket her.

Kontingentsatser for medlemskab af Forum100%

Medlemstype Kriterier Kontingent/år kr.
1 Fra 0 til 200 årselever eller små institutioner 4.000
2 Fra 201 til 400 årselever eller mellemstore institutioner 13.000
3 Fra 401 til 600  årselever 15.000
4 Over 600 årselever eller store institutioner 18.000