Aktiviteter

Høring om uddannelsernes Råd på Christiansborg

Deltage i høring d. 16. september 2020

Forebyggelse af digital mobning

Vi holder en spændende konference om forebyggelse af digital mobning på KVUC - Stjernesalen d. 26. november

Forum100% har fået ny sekretariatsleder

Forum100% har fået ny sekretariatsleder

Jeg er er glad for at bestyrelsen har peget på mig som efterfølger til Jørgen Lørvig Jensen. Jeg vil arbejde for et effektivt sekretariat, der samtidig tænker innovativt og bidrager til udviklingen af kvaliteten på landets ungdomsuddannelser, således at disse matcher den vigtighed, de har for samfundet, og for de unge som befinder sig i periferien af at kunne blive optaget og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Jeg er 40 år og arbejder på Institut for Sprog & Kommunikation ved Syddansk Universitet, hvor mit faglige felt er uddannelsessociologi. Foruden min forskeruddannelse, har jeg en lederuddannelse og en masse erfaring med at lede i et komplekst felt mellem offentlige og private aktører. Jeg glæder mig derfor særlig meget til de udfordringer, som det medfører at tage ansvaret for driften i Forum100%.

Over de næste 3 måneder vil jeg sammen med bestyrelsen udarbejde en strategi, der sikrer at vi også i fremtiden vil være toneangivende i relation til gennemførelse af forskningsprojekter, relevante konferencer inden for uddannelsesområdet samt efteruddannelse af uddannelsesledere. En strategi, der skal skabe merværdi til foreningens medlemmer og give uddannelsessamfundet et kærligt løft.

Med venlig hilsen
Jesper Knudsen
Sekretariatsleder, ph.d.