Aktiviteter

Ledelse i praksis

Kurset Ledelse i Praksis er for ledere med pædagogisk ansvar – både erfarne og nye ledere – fra alle former for ungdomsuddannelser.

Projekt PAS

Udvikling af undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på ungdomsuddannelser.

Projekt Karaktergivning

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Projektet undersøger karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne.