Indlæser arrangementer

« Alle arrangementer

24. september 2021

Høring om Uddannelsernes Råd (Christiansborg)

Ny dato! Virtuel Høring

Forum100% inviterer til høring i samarbejde med Radikale Venstre

I mange år har uddannelsesreformer overvejende fokuseret på fortidens fejl i et tilbageskuende og kortsigtet perspektiv. Uddannelsessystemet reformeres for hver uddannelsestype med for lidt fokus på helhed, sammenhænge og fremtiden. Men hvilke kompetencer er der brug for nu og på sigt? Hvordan er den enkeltes, arbejdslivets og samfundets behov? Hvad er vigtigt at lære, vide og kunne i fremtiden?

For at kunne besvare spørgsmål som disse har vi brug for en ny selvstændig og uafhængig institution, Uddannelsernes Råd. Uddannelsernes Råd skal levere kritiske og konstruktive analyser og anbefalinger, som løbende kvalificerer debatten om udvikling af den samlede uddannelsesindsats. Det skal gentænke, hvordan de over 160 milliarder årlige offentlige kroner til uddannelse i højere grad kan gavne den enkelte, behovet for arbejdskraft og samfundets sammenhængskraft.

Høringens formål er at skabe debat om ideen og formidle behovet for at oprette Uddannelsernes Råd.

Målgruppen er:

 • Folketingsmedlemmer og politiske ordførere inden for uddannelse, beskæftigelse, erhverv og finans
 • Organisationer inden for arbejdsgivere og lønmodtagere
 • Repræsentanter fra tænketanke og uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Lærer-, elev- og studenterorganisationer

Til at udfolde temaet har vi bl.a. inviteret følgende oplægsholdere:

 • Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken.
 • Agi Csonka, Programchef for Villum Fonden og Formand for Børnerådet
 • Mikkel Haarder, Direktør for Danmarks Evalueringsinstitut
 • Mie Dalskov Pihl, Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Mette Fjord Sørensen, Chef for forskning og videregående uddannelser i Dansk Industri
 • Nanna Højlund, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Eskil Nordal Fundal, Den grønne studenterbevægelse
 • Jeppe Læssøe, Professor ved Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse
 • Noemi Katznelson, Professor og centerleder for Center for ungdomsforskning
 • Ask Agger, Adm. Direktør Workz
 • Anne-Birgitte Rasmussen, Rektor på Københavns åbne Gymnasium

Fra politisk side deltager en række MF’er med stærke bånd til det uddannelsespolitiske område:

 • Bjørn Brandenborg (A)
 • Ulla Tørnæs (V)
 • Katrine Robsøe (B)
 • Astrid Carøe (F)
 • Jakob Sølvhøj (Ø)

De deltagende MF’ere vil til høringen sidde i et spørgepanel, der udfordrer oplægsholdernes vinkler på uddannelse og dermed tester selve ideen om et uddannelsernes råd.


Tilmelding:

Tilmeld dig HER
Tilmeldingsfrist d. 1. april, 2021 (Tilmeldingen er bindende herefter).

Tilmeld dig også Facebookgruppen om Uddannelsernes råd HER

Høring om Uddannelsernes Råd (Christiansborg)

Christiansborg – fællessalen - Prins Jørgens Gård 1
København K, 1240 Danmark
24. september 2021 kl. 12:00 - 17:00
Kr. 350
Christiansborg – fællessalen - Prins Jørgens Gård 1
København K, 1240 Danmark
24. september 2021 kl. 12:00 - 17:00
Kr. 350