Indlæser arrangementer

« Alle arrangementer

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Konference om Læring i ungdomsuddannelserne

17. maj 2017 kl. 9:00 - 16:00

Forum100% havde inviteret til konference om Læring i ungdomsuddannelserne den 17. maj 2017 i København. Se herunder en kort video, hvor Peter Schantz, formand for Forum100%, forklarer hvorfor det er vigtigt med en konference om læring i ungdomsuddannelserne.

Til at kaste lys over temaet havde vi fået et udsnit af uddannelsesinstitutioner til at dele deres viden med os.

Læs om dagen herunder og hent PowerPoints fra de enkelte oplæg.

VELKOMST

Peter Schantz, formand for Forum100%, bød velkommen til en spændende dag med det vigtige emne “læring i ungdomsuddannelserne”, før han gav ordet videre til dagens facilitator, Allan Kruse, som for en sikkerheds skyld mindede de fremmødte om:

“Deltagelse er en forudsætning for læring, så husk at være responsive og se engagerede ud.”

– Allan Kruse, direktør Svendborg Erhvervsskole

LIVSLANG LÆRING OG MASCOT-DRIVEREN

Det var ikke noget problem for Annette Vilhelmsen at holde deltagerne i det store, moderne fysiklokale i den gamle sukkerfabrik på NEXT Sukkertoppen Gymnasium engagerede med sin personlige fortælling om livslang læring krydret med skarpe budskaber til uddannelsesverdenen.

“Min historie er nok en almindelig historie. Jeg har ikke gået den direkte vej. Møder på centrale tidspunkter har fået mig til at gå den rigtige vej. Det startede på handelsskolen – ikke fordi det var en karrieredrøm, men for at jeg kunne få den Mascot.”

– Annette Vilhelmsen, direktør Tietgen, Cand. Pæd. og tidligere minister.

Hvis svaret er ungdomsuddannelse, er spørgsmålet så, hvordan får de unge adgang til arbejdsmarkedet? Har uddannelse først værdi, når det har værdi på arbejdsmarkedet? Eller er uddannelse iboende i os mennesker som en drift mod livslang læring? Eller bliver vi indkodede til at styre direkte mod arbejdsmarkedet?

Siden Annette startede som direktør for Tietgen, er hun blevet overrasket over institutionernes frygt for ikke at nå egne mål i stedet for at tage hensyn til de unge. I debatten fylder institutionsargumenterne meget, mens idéen om de unge fylder meget lidt. Vi skal holde fast i de unge i stedet for at fokusere på os selv.

LÆSETRÆNING OG TEKNOLOGIUNDERSTØTTET LÆRING – LÆSELØFT SYD

Og nu fra livslang læring til en konkret færdighed, som kan bruges hele livet. Med læsetræning gik eleverne på Rybners fra at læse under 200 ord i minuttet til over 400. I projektet Læseløft Syd har 12 læsevejledere på 3 skoler hjulpet 300 læsesvage elever, men projektet har også givet et generelt løft til alle elevers læseevner.

Karin Eckersberg fra intolearning.dk introducerede os til projektet (se projektets blog her). Til at understøtte læsetræningen brugte de Frontread, som er et dansk udviklet program. Rybners har valgt at bruge Frontread som en fast del af deres grundforløb. Læsevejlederen sætter klassen i gang, hvorefter eleverne selv arbejder videre med programmet. Eleverne får løbende feedback, og statistikken i programmet giver læreren mulighed for at følge med i elevernes udvikling.

Karin gav en live demo af Frontread. Man starter med en læsetest, hvor man måler på læsehastighed og forståelse. Dernæst er der opgaver og tests. Man træner fx fiksering. Evnen til at huske, det man ser. Spændvidde og arbejdshukkomelse.

Opgaverne bliver sværere og sværere, og konkurrencelementet gør eleverne hooked, og tvinger dem til at udvikle bedre læsestrategier.

Hent Karin Eckersbergs PowerPoint

OMLAGT UNDERVISNING OG ARBEJDSGANGE OG LÆRING TEKNOLOGIUNDERSTØTTET

Når lærerne har lavet et undervisningsforløb på Rybners, skal lederen godkende det i skolens digitale læringsplatform Moodle. Ellers kan det ikke udgives til eleverne. Denne arbejdsgang er lavet for at fastholde ambitionen om, at lederne skal være tæt på undervisningen og i dialog med underviserne.

Peter Amstrup, adm. direktør, indledte med at beskrive rammerne for Rybner. Deres fusion har betydet ressourcefokusering, og som andre skoler oplever Rybner, at de skal drive en skole med en mere differentieret elevgruppe for færre penge. Men hvordan gør vi det uden at det går udover arbejdsmiljøet?

Projektet med omlagt undervisning er måske svaret. Dorte Vestergaard Christensen, pædagogisk IT-konsulent, overtog stafetten.Rybners vil ikke have 3 danskundervisere, der laver nogenlunde ens undervisningsforløb. Forløb skal udvikles i fællesskab, og de skal gøres tilgængelige for alle. Til alle undervisningsforløb skal der være synlige læringsmål, og eleverne skal nemt kunne finde læringsmålene i skolens læringssystem. Uge 1 blev inddraget til at udvikle undervisningsforløbene. Lærerne var glade for at have tid til at arbejde med forløbene sammen.

Undervisningsforløbene bliver oprettet som en masterskabelon i deres læringssystem. Fra masterbiblioteket laves en kopi af undervisningsforløbet til de enkelte hold. Kopien kan derefter tilpasses det enkelte hold. Efter holdenes forløb er kørt evalueres og masterskabelonen forbedres.

Hent Rybners oplæg om omlagt undervisning her

SPÆNDER KARAKTERGIVNING BEN FOR LÆRING?

Efter pausen fortalte Birgitte Simonsen om Forum100%’s forskningsprojekt om bedømmelsesformer, som er midtvejs. Første besøgsrunde er afsluttet og afrapporteret.

“Generelt har vi observeret fremragende og meget struktureret undervisning udført af energiske lærere for søvnige elever.”

– Birgitte Simonsen, rådgivende pædagog fra Simonsen og Illeris

I en præstationskultur er karakterer godt for elevernes motivation. Dog er karakterer under 7 demotiverende. Feedback er godt nok, men sværere at forstå. Bluff-kompetencen er vigtig.

Lærerne i en præstationskultur står overfor umættelige elever, som alle forventer personlig feedback.

Hvordan står det til med læringen i en præstationskultur? Eleverne klager over at de må være strategiske, og der er store forskelle på deres evne til både at lære og præstere. Engagement bliver et konkurrenceparameter. Det handler bare om at sige noget.

Det kan være svært for nogle elever, at regne ud hvad der skal præsteres:

“Hvorfor kan vi ikke bare skrive alt ned eller fotografere tavlen? Bare fortæl os, hvad vi skal gøre, så skal vi nok få 12.”

Hvad hæmmer læring?

  • Fear of failure hæmmer
  • Strategisk engagement hæmmer
  • Uklare signaler hæmmer (hvad vil de have)

Hvad fremmer læring?

  • Oplevelse af flow fremmer
  • Gode karakterer fremmer
  • Vovemod og risikofri zoner fremmer
  • Gruppearbejde fremmer for nogen

Hent Birgitte Simonsens PowerPoint her med de foreløbige resultater midtvejs i Forum100%´s karaktergivningsprojekt.

FAGPROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER

Rektor fra Nærum Gymnasium, Niels Hjølund Pedersen, fortalte indlevende om deres arbejde med dybe og forpligtende fagprofessionelle læringsfællesskaber som vejen til højere kvalitet i elevernes læring.

Da Nærum Gymnasium er en ung institution (fra 2003) har man fra starten været vant til at skulle definere og positionere sig selv. Lærere og ledere er vant til at køre store, didaktiske udviklingsprojekter.

Men som en organisation med mange projekter kan det være en udfordring at få medarbejderne til at tage endnu et projekt seriøst. Derfor blev der arbejdet en del med at køre projektet i stilling, så alle medarbejdere og ledere forstod, at læringsfællesskabsprojektet var hele skolens projekt.

Projektets målsætning er at udfordre eleverne, så de udnytter deres potentiale bedst muligt. Det når Nærum frem til ved at øge kvaliteten af elevernes læring og give dem oplevelsen af, at det er sjovt at lære og at flytte sig og ved at give dem redskaber til at sætte ord på deres egen progression og til at regulere deres egen læring. For at øge kvaliteten etableres fagprofessionelle læringsfællesskaber. Det dybe og nære samarbejde i disse læringsfællesskaber øger ikke kun kvaliteten i læringen, men også arbejdsglæden.

Hent Niels Hjølund Pedersen PowerPoint her.

ROBOTTER SKABER MOTIVATION OG TRIVSEL

For at øge elevernes sociale trivsel laver Svendborg Tekniske Gymnasium udenfor undervisningen en række aktiviteter, som eleverne er specielt interesserede i. De har lavet HackSpaces, robotter og det seneste projekt er deltagelse i den største robot-konkurrence i verden kaldet FRC STEAMWORKS.

Rasmus Andersen, civilingeniør og underviser, fortalte at eleverne blev spurgt til en fællessamling, om de ville være med – vel at mærke udenfor skoletiden. 53 elever var friske på at deltage.

Det tog rigtigt fart, da de mødtes til en robotdag i vinterferien, hvor der blev nørdet fuldstændig igennem. Den lokale radiostation fik nys om at eleverne var i skole i vinterferien og lavede et indslag med nogle af eleverne.

Nogle elever er blomstret op i dette frivillige arbejde, hvor rammerne er anderledes end den normale undervisning. Eleverne siger selv, at det skyldes de mere frie rammer og den manglende bedømmelse. Stille elever har pludselig en masse at sige, og deres kammerater får øje på deres skjulte talenter. Elevernes opblomstring har haft en afsmittende effekt på deres trivsel i den normale undervisning.

Lærerne har taget nogle af forsøgene med tilbage i klassen, fordi de opdagede, at de fungerede rigtig godt som eksempler i undervisningen.

Hvad så nu? I efteråret 2017 afholder Svendborg Tekniske Gymnasium i samarbejde med SDU og Odense Robotics det første nationale robotmesterskab for skoleelever. Læs mere om projektet her.

Hent Rasmus Andersens PowerPoint her.

Tak til alle deltagerne for en spændende dag og ikke mindst tak for jeres engagement i udviklingen af ungdomsuddannelserne!

Detaljer

Dato:
17. maj 2017
Tidspunkt:
9:00 - 16:00
Begivenhed Kategori: