Bliv medlem

Som medlem af Forum100% kan du og din organisation:

 • gratis adgang til mindst 8 relevante webinarer om året
 • rabat på konferencer
 • deltage i relevante forskningsprojekter og indsatser, der opkvalificerer praksis
 • have indflydelse på foreningens fremtidige indsatser

Ønsker I medlemskab af Forum100%?

Hent indmeldelsesblanket her.

Hvad får I ud af et medlemskab hos Forum100%?

Forum 100 % beskæftiger sig med alt, hvad der vedrører læring inden for ungdomsuddannelserne; ledelse af professionelle læringsfællesskaber, trivsel blandt unge, nye udsatheder blandt unge og nye læringsformer.

Forum 100% har til formål at:

 • skabe et forum for udveksling af viden om fagligt og pædagogisk indhold i ungdomsuddannelserne i nationalt og internationalt perspektiv
 • udvikle ny viden om læringen inden for ungdomsuddannelserne
 • formidle viden, dokumentation og praktisk erfaring mellem de forskellige aktører på området
 • skabe tæt kontakt mellem ungdomsuddannelserne, forskningen og erhvervslivet
 • påvirke det politiske beslutningsgrundlag gennem evidensbaserede indsatser

Som medlem af Forum100% støtter I vores formål og får samtidig adgang til:

 • Rabat på kurser samt konferencer og workshops (med fokus på unge og læring på ungdomsuddannelser i det brede læringsbegreb) (Rabatten på kurset Ledelse i praksis er kr.10.000,-)
 • Mulighed for deltagelse i tværgående netværk om temaer i ungdomsuddannelser
 • Indsigt i og erfaringsudveksling mellem alle typer af ungdomsuddannelser
 • Mulighed for at holde oplæg om egen praksis og nye indsatser, samt dele erfaringer.
 • Indflydelse på, hvilke temaer Forum100% skal arbejde med.
 • Ret til deltage i generalforsamlinger og pege på nye aktiviteter
 • Ret til at udpege, indstille og vælge bestyrelsesmedlemmer.
 • Mulighed for deltagelse i forskningsprojekter, fx som ”case-skole”.
 • Mulighed for at indgå i tværgående projekter med forskellige samarbejdspartnere.
 • Mulighed for at få oplægsholdere til fordelagtige priser til kompetenceløft af jeres ansatte
 • Mulighed for konsulentydelser
 • Som medlem får man (også) tilsendt Forum100%’s publikationer enten i tryk eller i digital udgave
 • Ved at være medlem hos Forum100% er I med til at bidrage til, at der bliver skabt ny viden på området for ungdomsuddannelser og læring

Vores medlemmer består af alle former for institutioner, der har med ungdomsuddannelser at gøre. Vores medlemmer tæller bl.a.:

Gymnasier, HF&VUC, erhvervsskoler, produktionsskoler, professionshøjskoler, ungdomsskoler, UU-centrer, Dansk Center for undervisningsmiljø, Danmarks Evalueringsinstitut, Gymnasieskolernes Lærerforening, Københavns Universitet, VIVE m.fl.

Kontingentsatser – Forum100%

Medlemstype Kriterier Kontingent/år kr.
1 Fra 0 til 200 årselever eller små institutioner 4.000
2 Fra 201 til 400 årselever eller mellemstore institutioner 6.000
3 Fra 401 til 600  årselever 8.000
4 Over 600 årselever eller store institutioner 9.000