Mødedatoer

Mødeplan for 2019 for Forum100%

BESTYRELSESMØDER

Torsdag den 7. februar kl. 12.30 hos Søren Myrup, UU-Roskilde/Lejre
Astervej 15, Roskilde

Tirsdag den 26. marts kl. 12.30 hos Gitte Grønnemose Butler, GL
Vesterbrogade 16, København

  • Årsrapport i udkast
  • Forretningsorden
  • Budget/forcast

Torsdag den 23. maj kl. 12.30 Dorthe Jensen Lundqvist, VUC Roskilde
Læderstræde 4, Roskilde

  • Årsrapport til underskrift af bestyrelsen
  • Budget/forcast

Onsdag den 25. september kl. 13.00 på Odin Havnepark
Lumbyvej 19, 5000 Odense.

  • Konstituerende bestyrelsesmøde

Torsdag den 5. december kl. 12.30 hos Ulla på Trekroner

  • Budget/forcast
  • Mødeplan for 2020

Hent referater fra bestyrelsesmøderne her.