Netværk unge og sårbarhed

Netværket for Unge og sårbarhed i ungdomsuddannelserne er under planlægning og programmet udkommer snart.

Forum 100% er optagede af at viden og erfaring deles og spredes på tværs af ungdomsuddannelsesformer til gavn for de unge og for samfundet.

Formålet med vores netværk er, at undervisere, vejledere og ledere på ungdomsuddannelserne får et forum til at dele praksiserfaringer og praksisviden gennem oplæg om praksis ved deltagerne og efterfølgende gruppedrøftelser. Som afsæt til drøftelserne inviteres som udgangspunkt også en oplægsholder, som kan præsentere forskningsresultater og centrale pointer.

Der er netværksmøder 2 gange om året, og netværkene er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer.