Netværk karaktergivning, elevstrategier og feedback

Forum 100% er optagede af at viden og erfaring deles og spredes på tværs af ungdomsuddannelsesformer til gavn for de unge og for samfundet.

Formålet med vores netværk er, at undervisere, vejledere og ledere på ungdomsuddannelserne får et forum til at dele praksiserfaringer og praksisviden gennem oplæg om praksis ved deltagerne og efterfølgende gruppedrøftelser. Som afsæt til drøftelserne inviteres som udgangspunkt også en oplægsholder, som kan præsentere forskningsresultater og centrale pointer.

Der er netværksmøder 2 gange om året, og netværkene er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer.

 

Næste netværksmøde er d. 8. oktober 2019. Program og tilmelding er på trapperne.

Kontakt Cathrine Jane Thomas, for at høre nærmere på cjt@forum100.dk

Kommende netværksmøder

Tidligere netværksmøder