Bestyrelse

I Forum100% deltager forskellige aktører inden for ungdomsuddannelserne samt forskere med viden om læring, unge og uddannelse.

FORMAND

ULLA HØJMARK JENSEN

Docent og ph.d. på Professionshøjskolen Absalon.

Tlf: 72 48 15 63

ulhj@pha.dk

NÆSTFORMAND

KELD SKOVSGÅRD

Vicedirektør, Tech College Aalborg.

Tlf: 25 26 61 61

ksk@tcaa.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER

DORTHE JENSEN LUNDQVIST

Rektor, VUC Roskilde.

Tlf: 20 75 56 77

rlu@vucroskilde.dk

EJNAR BO PEDERSEN

Sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen.

Tlf: 21 78 05 49

ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

FINN ARVID OLSSON

Politisk økonomisk stabschef, Køge Handelsskole.

Tlf: 24 86 99 15

fao@khs.dk

GITTE GRØNNEMOSE BUTLER

Uddannelseschef, Gymnasieskolernes Lærerforening.

Tlf: 24 43 72 92

ggb@gl.org

HELLE HANSEN

Pædagogisk Leder, Elsesminde Produktionsskole.

Tlf: 24 49 22 26

hh@elsesminde.dk

KARIN BØHRK

Vicerektor, Borupgaard Gymnasium.

Tlf: 51 40 42 75

kbk@boag.nu

KIM BRYNAA

Leder, Københavns Kommunes Ungdomsskole.

Tlf: 33 36 44 90

kibryn@buf.kk.dk

KURT KOUDAHL PETERSEN

Konsulent.

Tlf: 40 35 33 04

kurt.koudahl.petersen@gmail.com

METTE SLOTTVED

Seniorprojektleder, VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Tlf: 22 70 33 46

mesl@vive.dk

Rita Buhl

Lektor, VIA University College

Tlf: 87 55 18 32

ribu@via.dk

SØREN MYRUP

UU-centerchef, UU-center Roskilde/Lejre.

Tlf: 30 84 17 66

soerenmy@roskilde.dk

TROELS BRANDT

Forstander, Ringsted Produktionsskole.

Tlf: 20 90 51 03

troels@rphs.dk

ULLA WINTHER KOCH

Bestyrelsesformand, VUC Bestyrelsesforeningen.

Tlf: 29 74 10 51

ullawintherkoch@gmail.com