Bestyrelse

I Forum100% deltager forskellige aktører inden for ungdomsuddannelserne samt forskere med viden om læring, unge og uddannelse.

FORMAND

ULLA HØJMARK JENSEN

Docent og ph.d. på Professionshøjskolen Absalon

Tlf: 72 48 15 63

ulhj@pha.dk

NÆSTFORMAND

DORTHE JENSEN LUNDQVIST

Rektor, VUC, Roskilde

Tlf: 20755677

rlu@vucroskilde.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER

ANNE-BIRGITTE RASMUSSEN

Rektor, Københavns åbne Gymnasium

Tlf: 29 55 6393

ar@adm.kg.dk

RIKKE PALMGREN

Uddannelsesdirektør, Tech College Aalborg

Tlf. 2526 6890

rpc@aatg.dk

EJNAR BO PEDERSEN

Sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen

Tlf: 21 78 05 49

ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

GITTE GRØNNEMOSE BUTLER

Uddannelseschef, Gymnasieskolernes Lærerforening

Tlf: 24 43 72 92

ggb@gl.org

GUNNA FUNDER HANSEN

Direktør, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Tlf: 24 64 02 55

gufu@sosufyn.dk

HELLE HANSEN

Pædagogisk Leder, FGU Fyn

Tlf: 26 73 42 90

hha@fgufyn.dk

HENNING RASMUSSEN

Formand, Landsforeningen af 10. klasseskoler

Tlf: 26 23 65 20

hera@slagelse.dk

KARIN BØHRK

Vicerektor, Borupgaard Gymnasium

Tlf: 51 40 42 75

kbk@boag.nu

KIM BRYNAA

Ungdomsskolechef, Københavns Kommunes Ungdomsskole

Tlf: 33 36 44 90

kibryn@buf.kk.dk

KURT KOUDAHL PETERSEN

Konsulent

Tlf: 40 35 33 04

kurt.koudahl.petersen@gmail.com

METTE SLOTTVED

Chefanalytiker, VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Tlf: 22 70 33 46

mesl@vive.dk

ULLA WINTHER KOCH

Bestyrelsesformand, VUC Bestyrelsesforeningen

Tlf: 29 74 10 51

ullawintherkoch@gmail.com