Bestyrelse

I Forum100% deltager forskellige aktører inden for ungdomsuddannelserne samt forskere med viden om læring, unge og uddannelse.

FORMAND

ULLA HØJMARK JENSEN

Docent og ph.d. på Professionshøjskolen Absalon

Tlf: 72 48 15 63

ulhj@pha.dk

NÆSTFORMAND

Dorthe Jensen Lundqvist

Rektor, VUC, Roskilde

Tlf: 20755677

rlu@vucroskilde.dk 

BESTYRELSESMEDLEMMER

Anne-Birgitte Rasmussen

Rektor, Københavns åbne Gymnasium

Tlf: 29 55 6393

ar@adm.kg.dk

Keld Skovsgård

Vicedirektør, Tech College Aalborg

Tlf: 25766161

kska@teaa.dk

EJNAR BO PEDERSEN

Sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen

Tlf: 21 78 05 49

ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

FINN ARVID OLSSON

Politisk økonomisk stabschef, Køge Handelsskole

Tlf: 24 86 99 15

fao@khs.dk

Gert Jessen

Konsulent, Livsmod

Tlf: 20 81 18 12

info@gjconsult.dk

GITTE GRØNNEMOSE BUTLER

Uddannelseschef, Gymnasieskolernes Lærerforening

Tlf: 24 43 72 92

ggb@gl.org

Gunna Funder Hansen

Direktør, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Tlf: 24 64 02 55

gufu@sosufyn.dk

HELLE HANSEN

Pædagogisk Leder, FGU Fyn

Tlf: 26 73 42 90

hha@fgufyn.dk

Henning Rasmussen

Formand, Landsforeningen af 10. klasseskoler

Tlf: 26 23 65 20

hera@slagelse.dk

KARIN BØHRK

Vicerektor, Borupgaard Gymnasium

Tlf: 51 40 42 75

kbk@boag.nu

KIM BRYNAA

Ungdomsskolechef, Københavns Kommunes Ungdomsskole

Tlf: 33 36 44 90

kibryn@buf.kk.dk

KURT KOUDAHL PETERSEN

Konsulent

Tlf: 40 35 33 04

kurt.koudahl.petersen@gmail.com

METTE SLOTTVED

Chefanalytiker, VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Tlf: 22 70 33 46

mesl@vive.dk

Rita Buhl

Lektor, VIA University College

Tlf: 87 55 18 32

ribu@via.dk

SØREN MYRUP

UU-centerchef, UU-center Roskilde/Lejre

Tlf: 30 84 17 66

soerenmy@roskilde.dk

TROELS BRANDT

Forstander, Ringsted Produktionsskole

Tlf: 20 90 51 03

troels@rphs.dk

ULLA WINTHER KOCH

Bestyrelsesformand, VUC Bestyrelsesforeningen

Tlf: 29 74 10 51

ullawintherkoch@gmail.com