Vedtægter

FORUM100% har til formål at

  • Skabe et forum for mundtlig og skriftlig debat samt udveksling af viden om fagligt og pædagogisk indhold i ungdomsuddannelserne i nationalt og internationalt perspektiv.
  • Udvikle ny viden om læring inden for ungdomsuddannelserne.
  • Formidle viden, dokumentation og praktisk erfaring mellem de forskellige aktører på området.
  • Skabe tæt kontakt mellem ungdomsuddannelserne, forskningen og erhvervslivet.
  • Påvirke det politiske beslutningsgrundlag.

Hent foreningens vedtægter her