Projekt PAS

Det primære formål med Projekt PAS har været at udvikle et undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Dog er undervisningsmaterialet velegnet til brug på alle former for ungdomsuddannelser.

Undervisningsmaterialet kan ses på projektpas.dk

Den 15. november 2017 blev den afsluttende konference afviklet på Syddansk Erhvervsskole.

Mød nogle af oplægsholderne fra afslutningskonferencen i videoen herunder:

Projektet har også resulteret i, at Forum100% nu udbyder 2 forskellige workshops. Den ene retter sig mod den forebyggende indsats og brugen af undervisningsmaterialet, og den anden drejer sig om håndteringen af et problematisk forbrug.

1) Misbrugsforebyggende undervisning i ungdomsuddannelserne

2) Håndtering af problematisk hashforbrug i ungdomsuddannelserne

Kommende workshops

Kontakt sekretariatet for at få info om næstkommende arrangement.

Om Projekt PAS

Forum100% har siden oktober 2015 arbejdet med Projekt PAS, som er et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler.

Projektet løber frem til 31. december 2017.

Projektbeskrivelse her.