Projekter

Projekt PAS

Udvikling af undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på ungdomsuddannelser.

Projekt Karaktergivning

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Projektet undersøger karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne.