Tilstandsrapporten: Hvad dækker den, og hvad dækker den ikke?

En tilstandsrapport er en dokumentation af en bygnings tilstand og dens tekniske installationer på et givet tidspunkt. Rapporten er udarbejdet af en bygningssagkyndig og bruges primært i forbindelse med køb eller salg af ejendomme. En tilstandsrapport har til formål at give både køber og sælger et solidt grundlag for at vurdere ejendommens tilstand og eventuelle fejl eller mangler.

En tilstandsrapport dækker typisk mange forskellige aspekter ved en bygning, herunder:

Konstruktion og materialekvalitet

Tilstandsrapporten omfatter en gennemgang af bygningens konstruktioner, herunder tag, facade, fundament, gulve og lofter. Det vurderes, om konstruktionerne er korrekt udført, og om der er tegn på skader, forrådnelse eller svamp. Derudover vurderes også kvaliteten af byggematerialerne, herunder om de er holdbare og af god kvalitet.

Tekniske installationer

Rapporten omfatter også en vurdering af de tekniske installationer i bygningen, herunder el-, vvs- og varmeanlæg. Det vurderes, om installationerne er korrekt udført, og om de er sikre og funktionelle. Eventuelle fejl eller mangler i installationerne vil blive påpeget i rapporten.

Energimæssige forhold

I tilstandsrapporten indgår også en vurdering af bygningens energimæssige tilstand og eventuelle muligheder for energioptimering. Der kigges på isolering, vinduer, døre og andre faktorer, der kan have betydning for bygningens energiforbrug. Rapporten vil derfor kunne give køberen en ide om eventuelle kommende udgifter til energiforbedringer.

Hvad dækker tilstandsrapporten ikke?

Til trods for at en tilstandsrapport dækker mange aspekter ved en bygning, er der også visse ting, den ikke dækker. Det er vigtigt at være opmærksom på disse begrænsninger ved rapporten:

Skjulte skader

Tilstandsrapporten er baseret på visuelle indtryk og en visuel inspektion af bygningen. Det betyder, at rapporten ikke kan afsløre skader, der er skjulte for det blotte øje. Eksempler på skjulte skader kan være skjult råd eller skimmelsvamp bag vægge eller i installationer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at tilstandsrapporten ikke kan garantere, at der ikke er skjulte skader i bygningen.

Besidderret til ejendommen

Tilstandsrapporten dækker kun bygningen og dens tilstand. Rapporten inkluderer ikke vurdering af eventuelle juridiske forhold vedrørende besidderret eller ejendomsret til grunden eller den pågældende bygning. Køberen bør derfor også undersøge disse juridiske aspekter separat ved f.eks. at konsultere en advokat.

Kosmetiske fejl

En tilstandsrapport fokuserer primært på bygningens tekniske tilstand og funktion. Mindre kosmetiske fejl og skønhedsfejl bliver normalt ikke omfattet af rapporten. Derfor er det vigtigt, især for køberen, at være opmærksom på, at bygningen kan have mindre fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Forudsigelse af fremtidige skader eller vedligeholdelse

Tilstandsrapporten giver en øjeblikkelig vurdering af bygningens tilstand på tidspunktet for inspektionen. Den inkluderer dog ikke en forudsigelse af eventuelle fremtidige skader eller vedligeholdelsesopgaver. Køberen skal derfor være opmærksom på, at der kan komme nødvendig vedligeholdelse eller reparationsopgaver i fremtiden, som ikke er inkluderet i rapporten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Del på sociale medier
Følg os på de sociale medier