Verdensmålene i undervisningssammenhæng

1. jun 2021

I Forum100% planlægger vi konferencen; Verdensmålene i et undervisningspraktisk perspektiv. Konference vil finde sted i januar 2022, men I kan som uddannelsesinstitution allerede nu få indflydelse på, hvilke oplæg der skal være på konferencen og samtidig få inspiration til nye undervisningstilgange.

Vi arrangerer nemlig en online workshop, hvor får I mulighed for at erfaringsudveksle med andre fra undervisningspraksis om brugen af Verdensmålene i undervisningen. Temaer og fokusområder fra workshoppen vil give genlyd på selve konferencen i form af konkrete oplæg fra nogle af landets mest kreative undervisningskræfter.

Arbejdet med Verdensmål i undervisning er tæt forbundet med udvikling af relationskompetencen i praksis. Når vi som undervisere arbejder med Verdensmålene, arbejder vi samtidig med 3 helt afgørende faktorer for løft af relationskompetencen;

  1. Selvbestemmelse
  2. Kompetence
  3. Samhørighed

Deltag i workshoppen og få inspiration hos andre praktikere til undervisningen.

Tilmeld jer her: Verdensmålene i undervisningen (nemtilmeld.dk)