Workshop: Håndtering af problematisk hashforbrug

Ungdomsuddannelserne er en afgørende spiller, når vi skal forebygge misbrug af rusmidler; særligt hashmisbrug.

Unge i risiko for at udvikle et misbrug påbegynder ofte et problematisk forbrug, mens de er tilknyttet en uddannelse. Erfaringerne viser, at uddannede studievejledere og kontaktlærere kan motivere de unge til forandring for eksempel i form af kommunal misbrugsbehandling. Medarbejderne i ungdomsuddannelserne kan derved være med til at forebygge, at et problematisk forbrug udvikler sig til misbrug og afhængighed.

Derfor tilbyder Forum 100% en workshop i håndtering af problematisk hashforbrug for medarbejdere i ungdomsuddannelses-regi.

Se herunder, hvornår næste workshop finder sted. Der er også mulighed for at afholde en workshop på jeres uddannelsessted efter aftale med Forum100%.

Kommende kurser

Kontakt sekretariatet for at få info om næstkommende arrangement.