Aktiviteter

Ledelse i praksis

Kurset Ledelse i Praksis er for ledere med pædagogisk ansvar – både erfarne og nye ledere – fra alle former for ungdomsuddannelser.

Projekt PAS

Udvikling af undervisningsforløb, der forebygger hashrygning på ungdomsuddannelser.

Projekt Karaktergivning

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Projektet undersøger karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne.

Bliv medlem

Som medlem af Forum100% kan I få rabat på deltagelse i konferencer og kurser samt deltage i netværk og i vores projekter.

Kalender

Om Forum100%

Forum100% arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der matcher deres evner og forventninger til gavn for den enkelte og samfundet.